Privacy- en Cookieverklaring

Hoe wij jouw gegevens verwerken en beschermen

Bloomdale Eyewear B.V. vindt de privacy van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. We zullen jouw gegevens dan ook geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beveiligen en verwerken. Deze privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie (EU). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens er worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe hiermee jouw gebruikservaring van onze website wordt verbeterd. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Bloomdale Eyewear is een Besloten Vennootschap, gevestigd aan de Kievitsven 80, 5249 JK Rosmalen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent dat we:

 • duidelijk omschrijven met welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • de verzameling van jouw persoonsgegevens beperken en enkel de gegevens verzamelen die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het geval jouw toestemming is vereist;
 • de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook verplichten aan de partijen die  persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht om je persoonsgegevens op eigen verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Bloomdale Eyewear B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • de persoonsgegevens die we van je gebruiken zijn je voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, een contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op deze website.


Deze gegevens zijn nodig om onze diensten en producten aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken.

Met welk doel en op basis van welke juridische grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • om goederen en diensten voor je in order te kunnen zetten en onze producten bij je af te kunnen leveren;
 • voor het afhandelen van jouw betaling en voor onze financiële administratie;
 • voor het versturen van onze nieuwsbrief, marketing flyers/brochures en marketing campagnes;
 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bloomdale Eyewear B.V. analyseert jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Bloomdale Eyewear B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeftes.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens: Bloomdale Eyewear BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Facturatie: om te kunnen factureren en voor onze financiële administratie verwerken we jouw voor- en achternaam of die van jouw contactpersoon, adres, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en het eventuele openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet afhandelen. Vanwege de fiscale bewaarplicht worden deze gegevens 7 jaar bewaard.
 • Contact: wanneer je contact met ons op neemt via e-mail, ons telefonisch benadert, het contactformulier op de website invult of op een andere manier contact met ons opneemt, verwerken we je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van het bericht. Deze gegevens verwijderen we zodra we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld en/of er geen samenwerking uit voortvloeit. 
 • Nieuwsbrief: Bloomdale Eyewear B.V. heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden.
 • Google Analytics: om deze website mogelijk te maken en te verbeteren wordt jouw gedrag op de website geanalyseerd met Google Analytics. Vanuit een commercieel belang zullen we jouw surfgedrag – en daarmee samenhangende gegevens – gebruiken om onze service te verbeteren en onze diensten af te stemmen op jouw behoefte. De bewaartermijn wordt bepaald door Google.
 • Reviews: om het plaatsen van recensies over onze producten en diensten mogelijk te maken, verwerken we jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, logo of foto en de inhoud van jouw recensie. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze producten kunnen we op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen we verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn of jij hier een verzoek toe doet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloomdale.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming: Bloomdale Eyewear B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloomdale Eyewear B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden: Bloomdale Eyewear B.V. verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Het gebruik van Cookies: Bloomdale Eyewear B.V. gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloomdale Eyewear B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek ik kunt dienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand aan jou – of een ander door jou genoemde organisatie – te verstrekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@bloomdale.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou afkomstig is, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar: info@bloomdale.eu. Daarnaast willen we je erop wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd: Bloomdale Eyewear B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze backoffice via: info@bloomdale.eu.

Door gebruik te maken van onze website, geef je aan de privacyverklaring te accepteren.


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze website. Door eventuele wijzigingen of aanpassingen op onze website, kan de privacyverklaring worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Rosmalen, 2023